Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa 

Kije 14,    28-404 Kije

 

telefon: 3568012

Adres e-mail:    gimkije@gmail.com

 

Dyrektor: mgr Mariusz Kudasiewicz

Wicedyrektor: mgr Tamara Piotrowska

 

Rada Rodziców:

Anna Wołczyk – przewodniczący

Lucyna Sobstyl – skarbnik

Ewa Widlińska – sekretarz