Zarządzenie Nr 7/2018

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Kije z dnia 27 lutego 2018r.