Zebrania

Zebranie z Rodzicami

W dniu 30.08.2017 r. o godzinie 15.30 w Przedszkolu w Kijach odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Serdecznie zapraszamy! 

Tematem spotkania będzie:

- zapoznanie z działalnością przedszkola w oparciu o Statut i obowiązujące regulaminy,

- wybór Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,

- przedstawienie planu pracy przedszkola,

- uzupełnienie umów cywilno-prawnych,

- ustalenie składki na Radę Rodziców i sposobu zakupu wyprawki dla dzieci,

- sprawy różne.