Rok szkolny 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Helena Fatyga - klasa I

mgr Agata Matyjas - klasa II

mgr Bernardeta Czop - klasa III

Przyroda

mgr Anna Kobus - wychowawstwo klasa IV a

Język polski

mgr Barbara Jaszczyk - wychowawstwo klasa IV b

mgr Małgorzata Gawior - wychowawstwo klasa VII a

Język angielski

mgr Aneta Palińska - wychowawstwo klasa V a

mgr Regina Boksa

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Pawlikowska - wychowawstwo klasa V b

Historia, religia

mgr Wiesława Zając - wychowawstwo klasa VI

Historia

mgr Bogdan Skrobisz - wychowawstwo klasa VIII

Geografia

mgr Mariusz Kudasiewicz

Biologia, Chemia

mgr Małgorzata Noszczyk-Fiuk

Fizyka

mgr Jolanta Cios

mgr Dorota Pytel

Matematyka

mgr Agata Kudasiewicz 

Wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Nogacka

mgr Agnieszka Machynia - wychowawstwo klasa VII b

Informatyka

mgr Tamara Piotrowska

Plastyka, technika

mgr Ewa Kobos

Religia

ks. Andrzej Sadrak

Pedagog szkolny

mgr Justyna Taźbierska

Biblioteka

mgr Agata Matyjas