Rok szkolny 2017/2018

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Matyjas - klasa I

mgr Bernardeta Czop - klasa II

mgr Helena Fatyga - klasa III a

mgr Monika Pawlikowska - klasa III b

Przyroda

mgr Anna Kobus - wychowawstwo klasa IV

Język polski

mgr Barbara Jaszczyk - wychowawstwo klasa V

Historia, religia

mgr Wiesława Zając - wychowawstwo klasa VI

Historia

mgr Bogdan Skrobisz - wychowawstwo klasa VII

Matematyka

mgr Agata Kudasiewicz 

Wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Nogacka

mgr Agnieszka Machynia

J. angielski

mgr Regina Boksa

mgr Aneta Palińska

mgr Ewelina Sobczyk

Informatyka

mgr Tamara Piotrowska

Plastyka, technika

mgr Ewa Kobos

Pedagog szkolny

mgr Justyna Taźbierska

Biblioteka

mgr Agata Matyjas