WZO

Wewnątrzszkolny regulamin oceniania klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej w Kijach