dofinansowanie

Szanowni Państwo!

Informujmy, że mogą Państwo składać wnioski na wyprawkę szkolną na rok szkolny 2015/2016.

INFORMACJA O UDZIELANIU POMOCY DZIECIOM I UCZNIOM OBJĘTYM RZĄDOWYM PROGRAMEM