dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, ustalił następujące dni,

jako wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

22 XII (piątek)

30 IV (poniedziałek)

2 V (środa)

4 V (piątek)

1 VI  (piątek)     

W tych dniach uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej.