Korowód Niepodległości

29 stycznia 2018r. harcerze 30 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki ze Szkoły Podstawowej w Kijach pojechali do Pińczowa na Korowód Niepodległości z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W spotkaniu, które odbyło się w Domu Kultury, uczestniczyły też delegacje uczniów z innych szkół. Na początku powitano wszystkich gości specjalnych i przedstawiono nam plan spotkania. Pierwszy punkt stanowiła lekcja historii, na której przypomnieliśmy sobie wszystkie ważne daty i związane z rocznicą wydarzenia. Drugą atrakcją był historyczny quiz. Brało w nim udział sześć trzyosobowych grup z każdej szkoły. Trzecim punktem były gry i zabawy, tj. ogromne kolorowanki, możliwość strzelania na strzelnicy, fotobudki itp. Wróciliśmy do szkoły na ostatnią godzinę lekcyjną.

Spotkanie było ciekawe i emocjonujące. Bardzo interesująco przedstawione treści historyczne. Duża ilość atrakcji i zabaw spowodowało, że nikt się nie nudził, a wręcz słychać było zdania, iż spotkanie mogło trwać dłużej. W każdym razie chcielibyśmy więcej takich mądrych i pouczających wycieczek.

tekst W. Miśtal kl. VI
zredagowane pod nadzorem
p. B. Jaszczyk