Mikołajki Caritas

Harcerska mikołajkowa paczka dla podopiecznych Caritasu.