Parada Świętych

31 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Kijach odbyła się ogólnoszkolna prezentacja postaci świętych zorganizowana już po raz 2 z inicjatywy katechetki p. W. Zając. Finałem parady był konkurs, który odbył się na 5-tej godzinie lekcyjnej w sali rekreacyjnej szkoły. W jury konkursowym pod przewodnictwem p. B. Jaszczyk zasiadali p. A. Matyjas oraz przedstawiciele klas IV – K. Sobolewski, V – A. Piwowarska i VI – W. Miśtal. Jury oceniało prezentujących według 3 kategorii: pomysłowość stroju i staranność wykonania, ustne przedstawienie postaci świętej lub świętego oraz wizerunek własny, sposób zachowania gestykulacji itp. Za każde przedstawienie postaci można było uzyskać maksymalnie 9 punktów.

Jako pierwsi zaprezentowali się z całą paradą aniołów uczniowie kl. I-III. Z tej grupy dzieci bezapelacyjnie wyróżniał się Kacper Pak z kl. III a w przebraniu Św. Jana Pawła II i to on właśnie zajął I miejsce. Na drugiej pozycji uplasowały się A. Szczepańska, K. Ciszowska, J. Fiuk i M. Blicharska. Spośród uczniów kl. IV-VI bezkonkurencyjna okazała się P. Pak z kl. VI przebrana za św. Jadwigę Andegaweńską. Jej piękny, niezwykle staranny kostium i rekwizyty, przedstawienie ustne postaci i jej zaprezentowanie spowodowały, iż jury jednogłośnie nagrodziły ją I miejscem. Miejsca II otrzymali: D. Szczepański z kl. IV, K. Ciszowska i M. Krzakowski z kl. VI. Nagrody dla dzieci w postaci kolorowych różańców przygotował ks. katecheta A. Sadrak, a wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni przez p. W. Zając lizakami oraz ocenami celującymi z religii w ramach projektu tematycznego z przedmiotu.

Udział uczniów we wspaniałej zabawie jaką stanowiła parada świętych, był ogromny, gdyż wzięło w niej udział ponad 40 osób. Obecność aniołków na szkolnych korytarzach podobała się nie tylko innym uczniom i nauczycielom, ale także gościom odwiedzającym naszą placówkę.

Jak zwykle o piękną oprawę plastyczną uroczystości zadbała nasza niezastąpiona plastyczka p. E. Kobos, która zaprojektowała i wykonała wspólnie z członkami koła artystycznego scenografię.

tekst p. B. Jaszczyk