,,O niebezpiecznych przygodach z niewybuchami"

25 października 2017r. Szkołę Podstawową w Kijach odwiedzili goście z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Plutonowy Lech Snop i st. szer. Rafał Czechowski to saperzy, którzy są żołnierzami zajmującymi się zabezpieczaniem niewybuchów z czasów II wojny światowej i nie tylko. Za pomocą prezentacji multimedialnej i krótkich filmów poinstruowali uczniów, jak należy postępować w przypadku natknięcia się na materiały wybuchowe. Wskazali sposoby oznaczania miejsca, gdzie niewybuch się znajduje, przestrzegali przed dotykaniem, przenoszeniem i manipulowaniem taką np. miną lub granatem. Poinformowali także uczniów, że niezwłocznie muszą o takim ,,znalezisku" powiadomić dorosłych.

Uczniowie bardzo zainteresowali się przedstawioną problematyką, więc zadawali mnóstwo pytań. Należy tylko mieć nadzieję, że dzieci nie zapomną o zasadach postępowania z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi, a prelekcja spowoduje, iż będą  bezpieczni nawet w tak niespodziewanych sytuacjach jak znalezienie niewybuchu.

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska