Hej, hop! – Pierwsza klaso!

Przyrzeczenie uczniów kl. I to zawsze bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla pierwszaków, ale też i dla całej społeczności szkolnej. W kijskiej Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2017/18 uroczystość ta miała swój czas 17 października. W tym właśnie dniu pierwszaki pod opieką swojej wychowawczyni p. Agaty Matyjas złożyli  uroczyste ślubowanie być godnym Polakiem, wzorowo reprezentować swoją szkołę i szanować rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewanie hymnu. Następnie uczniowie w obecności p. Dyrektora, p. Wójta oraz rodziców i uczniów złożyli uroczyste przyrzeczenie. Niespodzianką dla wszystkich było także ślubowanie rodziców uczniów kl. I. W rocie ich przysięgi były słowa wspierania dzieci w nauce, poświęcenie im uwagi, gdy tylko tego zapragną oraz wszelkiej pomoc, jakiej dzieci będą potrzebować. Później odbyło się pasowanie na ucznia, którego wielkim ołówkiem dokonał p. Dyrektor. Serdecznymi życzeniami i drobnymi upominkami obdarował dzieci także p. Wójt K. Słonina.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu pocztu flagowego odbyły się występy. Pierwszaki reprezentowały swą wiedzę o Polsce, dotyczącą symboli narodowych, przyjaźni z książką i radości czytania, liczenia i ukochania przyrody ojczystej. W pięknym występie wtórowały pierwszakom koleżanki i koledzy z kl. III „b” i V, którzy poprowadzili część artystyczną.

Na zakończenie występów drobnymi upominkami głównych bohaterów spotkania obdarowali także uczniowie kl. III „a” wraz z p. Heleną Fatygą, przedszkolaki i p. M.  Kozieł oraz uczniowie kl. VI prezentujące właśnie dla nich piękny taniec z akrobacjami.

Uroczysty apel poświęcony pierwszakom należy uznać za wyjątkowo udany  i podniosły. Powagi wydarzeniu dodały eleganckie stroje uczniowskie, dekoracja pomysłowo wykonana przez p. Agatę Matyjas oraz słowa przyrzeczenia rodzicielskiego wzruszające do łez. Nic więc nie pozostaje, tylko życzyć uczniom kl. I, aby i dzieci, i rodzice dotrzymali słowa.

Tekst: p. Barbara Jaszczyk