,,W mojej szkole"

13 października 2017r. w kijskiej Szkole Podstawowej odbył się uroczysty apel z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej. Na tę okazję uczniowie kl. V pod nadzorem swej wychowawczyni p. B. Jaszczyk przygotowali występ poświęcony szkole, nauczycielom i nauce. Tematykę tę przedstawili w żartobliwy sposób, choć nie pozbawiony refleksji i mądrych spostrzeżeń. Wierszom i piosenkom towarzyszyła piękna scenografia zaprojektowana i wykonana przez E. Kobos wraz z uczniami uczęszczającymi na zajęcia artystyczne. Na zakończenie występu głos zabrali także młodsi koledzy z kl. III, którzy do recytacji 2 wierszy przystąpili pod nadzorem swej wychowawczyni p. H. Fatygi.

Podsumowaniem uroczystości były życzenia p. Dyrektora ZPO w Kijach M. Kudasiewicza skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły i ucznia.

tekst p. B. Jaszczyk