Z wizytą u egzotycznych rybek

5 października 2017r. uczniowie kl. I-IV Szkoły Podstawowej w Kijach pod opieką swych wychowawczyń p. A. Matyjas, p. B. Czop, p. H. Fatygi, p. M. Pawlikowskiej, p. A. Kobus, p. B. Jaszczyk oraz p. Dyrektora SP w Kijach M. Kudasiewicza wzięli udział w wycieczce do kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego koło Zagnańska. Pierwszym punktem zwiedzania był park miniatur, gdzie dzieci mogły obejrzeć makiety ciekawych obiektów architektonicznych z regionu świętokrzyskiego oraz wysłuchać ciekawych opowieści o tych budowlach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła miniatura zamku w Chęcinach, pałacu w Krzyżtoporze i Kurozwękach, obwarownic w Szydłowie, huty w Samsonowie, klasztoru na Świętym Krzyżu, gdyż większość tych budowli dzieci znają jako obiekty rzeczywiste również w postaci zachowanych ruin.

Największym jednak zainteresowaniem cieszyła się wystawa ,,Oceanika", gdzie można oglądać różne gatunki ryb egzotycznych w wielkich akwariach. Dzieci zachwycały różnobarwne neonki, rekiny, płaszczki, koralowce, a także modele organizmów żyjących w najgłębszych miejscach oceanów, także w pobliżu stożków wulkanicznych.

Wyjazd dostarczył uczniom wiele radości, szczególnie że można było także kupić pamiątki w postaci rybek. Mimo złej, deszczowej pogody zabawa była wspaniała, a kto pilnie słuchał, mógł się wiele dowiedzieć o świecie organizmów morskich i o historii naszego regionu.

tekst p. B. Jaszczyk