Witaj szkoło!

4 września w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kijach odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018.

Zwyczajem jest, że obchody rozpoczynają się mszą świętą w kościele parafialnym, którą w tym dniu prowadził ks. A. Sadrak. Uczestniczyła w niej liczna grupa uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Treść kazania ks. Wikarego zawierała wiele treści motywujących do wzmożonego wysiłku intelektualnego w nowym roku szkolnym oraz do właściwego zachowania. Po nabożeństwie uczniowie wraz z rodzicami, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście spotkali się w hali sportowej szkoły w Kijach, pięknie przybranej przez p. E. Kobos. Po odśpiewaniu hymnu narodowego Dyrektor p. M. Kudasiewicz przekazał najważniejsze informacje dotyczące nowego roku szkolnego oraz wprowadzonej właśnie reformy szkolnictwa. Głos zabrał także pan Wójt Krzysztof Słonina życząc uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w ich wspólnej pracy. Po apelu uczniowie już w klasach spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy podali im plan lekcji i omówili zasady bezpieczeństwa w czasie dowozu do szkoły oraz pieszej drogi do i ze szkoły.

Nie obyło się bez wątku patriotycznego, gdyż pierwsze dni września to pamięć o poległych obrońcach Ojczyzny w czasie II wojny światowej. Harcerze 30 DH im. T. Kościuszki pod opieką p. W. Zając i p. A. Kudasiewicz udali się  na cmentarz w Kijach, aby oddać hołd partyzantom i zapalić znicze na ich wspólnej mogile.

Pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym minęło w miłej atmosferze, co daje nadzieję na owocną pracę na cały 2017/2018 rok szkolny.

tekst p. B. Jaszczyk