Żegnaj szkoła! Witajcie wakacje!

23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kijach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Każdy tak doniosły dzień w naszej szkole rozpoczyna Msza Święta, w której uczestniczą uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w hali sportowej naszej szkoły przy pięknej dekoracji wykonanej przez p. E. Kobos. Po odśpiewaniu hymnu narodowego zebranych powitał Dyrektor szkoły p. Mariusz Kudasiewicz. Spotkanie zaszczycili Wicewójt Gminy Kije p. G. Gawlik, ks. proboszcz W. Kita, radny Gminy Kije p. R. Lewandowski. Podczas uroczystości Dyrektor wręczył uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy za zaangażowanie w pracę kół zainteresowań i organizacji uczniowskich oraz dokument potwierdzający przyznanie przez Komisję Stypendialną stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Dyrektor p. M. Kudasiewicz wręczył także podziękowania dla p. Rodziców za wzorową i efektywną współpracę ze szkołą i wychowawczyniami. Podziękował także darczyńcom i przyjaciołom Szkoły w Kijach. Dalsza część dnia zakończenia roku szkolnego przebiegała w poszczególnych klasach jako spotkanie z wychowawcą, w czasie których pozostali uczniowie otrzymali świadectwa szkolne i dyplomy za 100% frekwencję. Po przypomnieniu przez wychowawczynie zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu w wakacje uczniowie rozjechali się do domów, bo od tego momentu dla nich już rozpoczął się upragniony wypoczynek.

My nauczyciele życzymy naszym wychowankom wspaniałych, słonecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.

tekst p. B. Jaszczyk