Program profilaktyczny ,,Nie pal przy mnie, proszę"

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 realizowany był przez pedagoga szkolnego p. Justynę Taźbierską program edukacji antytytoniowej ,,Nie pal przy mnie, proszę". Uczestnikami zajęć w ramach programu byli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej. Jego celem było zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Odbyło się 5 zajęć warsztatowych według scenariuszy programu. Uczniowie korzystali z kart pracy zawartych w programie. Kolorowali główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie, proszę" wiewiórkę Wiki, zastanawiali się od czego zależy nasze zdrowie i co szkodzi zdrowiu, rozwiązywali krzyżówki na temat zdrowia, opowiadali historyjki obrazkowe, wskazując co można zrobić, gdy zdrowie jest zagrożone.

Uczniowie klasy III bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Aktywnie wykonywali wszystkie zaproponowane ćwiczenia.

Realizacja programu edukacji antytytoniowej przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy uczniów na temat negatywnego wpływu palenia na zdrowie.

koordynator programu: J. Taźbierska