Profilaktyka antytytoniowa w kl. IV

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Kijach uczestniczyli w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie". Celem realizowanej edukacji prozdrowotnej było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. W ramach programu odbyło się 6 zajęć, które były prowadzone przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską.

Tematyka poszczególnych zajęć była następująca:

1.      Palenie jest niezdrowe.

2.      Jak się nie dać złowić nałogowi?

3.      Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?

4.      Palenie szkodzi!

5.      Jak to zrobić, żeby nie palić?

6.      Jak to zrobić, żeby inni nie palili?

Na zajęciach uczniowie liczyli koszty palenia papierosów. Przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, poznali skład chemiczny dymu papierosowego, wykonywali plakaty dotyczące skutków palenia papierosów, hasła reklamowe dotyczące niepalenia papierosów. Uczniowie przygotowali także poradniki dla rówieśników w formie komiksów, zawierające porady dotyczące umiejętności odmawiania palenia czynnego oraz biernego. Dowiedzieli się, jak zwrócić uwagę osobie dorosłej, by przy nich nie paliła, jak również koleżance czy koledze.

Uczniowie uświadomili sobie, że nie warto palić, że palenie jest bardzo szkodliwe. Warto natomiast dbać o swoje zdrowie.

Ponadto z inicjatywy uczniów kl. IV zostały przeprowadzone dodatkowe 7 zajęcia, na których uczniowie prezentowali plakaty na temat: Zdrowy styl życia bez papierosa oraz odgrywali scenki - ,,Jak zdrowo żyć?"

Na zakończenie Programu uczniowie przygotowali gazetkę obrazującą skutki palenia papierosów.

Realizacja Programu wśród uczniów kl. IV cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Z dużym zaangażowaniem wykonywali prace domowe.

koordynator Programu: J. Taźbierska