Spotkanie profilaktyczne na temat dopalaczy

18 maja 2017r. uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej i gimnazjaliści z kl. I i II w ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie i przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku Zdroju na temat: Zatrucia nowymi narkotykami - dopalaczami w Polsce i w województwie Świętokrzyskim - skala problemu.

Prelekcja miała na celu uświadomienie młodzieży, jakie skutki zdrowotne powoduje zażywanie środków odurzających. Prezentację na powyższy temat przedstawiły panie z Sanepidu, natomiast pan policjant zapoznał uczniów z konsekwencjami prawnymi w przypadku posiadania i dystrybucji dopalaczy.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską.

tekst J. Taźbierska