Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie" w kl. IV Szkoły Podstawowej

Uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej w Kijach przystąpili do programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie". W ramach tego programu będą uczestniczyć w 6 zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską.

Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, w ich dalszym życiu. Celem jest także ukazanie atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia od tytoniu.

Zajęcia będą realizowane przy użyciu zróżnicowanych metod aktywizujących, gdyż zwiększa to efektywność programów profilaktycznych.

Dzieci zostaną zachęcone do udziału w dyskusji, dzielenia się własnymi refleksjami, pomysłami.

Uczniowie w ramach zajęć profilaktycznych będą wykonywać zadania domowe, jedno samodzielnie, a trzy w małych grupach.

 

koordynator programu: J. Taźbierska