,,Ksiądz - bohater naszej małej ojczyzny"

1 maja 2017r. harcerze 30 DH im. T. Kościuszki działający przy ZPO w Kijach wzięli udział w uroczystościach związanych z uczczeniem postaci ks. Bolesława Stradowskiego pochodzącego z Gołuchowa, który zginął bohaterską śmiercią podczas II wojny światowej występując w obronie godności ludzkiej. Młodzi druhowie pod opieką p. E. Sobczyk zaciągnęli wartę honorową przy symbolicznym grobie Księdza Stradowskiego i tablicy pamiątkowej w Parku Pamięci na starym cmentarzu w Kijach. Aktywnie uczestniczyli również w oprawie liturgicznej podczas Mszy Świętej ku czci bohaterskiego księdza i poległych w obronie Ojczyzny.

Druhowie ZPO w Kijach angażują się we wszystkie uroczystości patriotyczne, gminne i religijne, realizując hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna.

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska