Świętowanie Dnia Wiosny w Kijskiej Szkole Podstawowej

Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Wagarowicza to ulubione uczniowskie święto na przestrzeni całego roku szkolnego. Na ten czas wychowawcy, nauczyciele i uczniowie planują różne zajęcie, aby ,,przepadły” lekcje, można się było rozerwać poza szkołą lub wesoło bawić na jej terenie. Rokrocznie zabawa jest wspaniała, gdyż planuje się ją dużo wcześniej, rezerwując bilety do kina, teatru itp.

W tym roku obchody Dnia Wiosny rozpoczęły kl. III i IV, które pod opieką pań M. Pawlikowskiej, B. Jaszczyk i A. Matyjas 20 marca wybrały się do kieleckiego kina Helios na najnowszą filmową baśń muzyczną pt. ,,Piękna i bestia”. Dwie godziny w kinie na niezwykle widowiskowej produkcji Disnaya minęły szybko, zaś droga powrotna głównie koncentrowała się na rozmowach o filmie i podśpiewywaniu musicalowych piosenek. 21 marca kl. VI pod opieką wychowawczyni p. A. Kobus i p. R. Boksy także zawitała w kieleckim Kinie Helios na filmie ,,Był sobie pies”. Ponieważ opowieść wielu pobudziła do wzruszeń, więc koniecznym było posilenie się czymś smacznym dla poprawy humoru. Uczniowie wspólnie zawitali w pobliskich kawiarenkach i barach Galerii ,,Echo”. Do szkoły wrócili przed 1400, aby po kilku minutach spędzonych w świetlicy rozjechać się do domów.

Ci zaś, którzy pozostali w szkole, mogli wziąć udział w I Harcerskim Konkursie Piosenki pod hasłem ,,Witaj, Wiosno” zorganizowanym przez opiekunki 30 DH im. T. Kościuszki druhny W. Zając, A. Kudasiewicz oraz p. M. Pawlikowską. W rywalizacji szkolnych piosenkarzy wzięło udział 13 solistów oraz 6 duetów. Jury składające się z p. B. Jaszczyk, p. A. Matyjas i E. Sobczyk oceniało występy, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, zaprezentowanie się artysty oraz interpretację i wykonanie utworu.

Zwycięzcami w konkursie zostali: K. Kudasiewicz z kl. I oraz P. Pak z kl. V oraz duet: Sz. Sobczyk i D. Baran z kl. V.

II miejsce: D. Szczepański z kl. III i J. Miśtal – kl. II oraz K. Lasak – kl. IV, a także duet M. Kudasiewicz i W. Wrzoskiewicz oraz J. Skorupa i K. Bańkowska.

III miejsce – J. Kurek z kl. I i duet I. Kasza i D. Baran.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz drobne przybory do pisania, rysowania i kreślenia, zaś uczestnicy konkursu – dyplomy okolicznościowe. Na zakończenie spotkania, które odbyło się w Sali rekreacyjnej szkoły, uczniowie poszczególnych klas wystąpili, śpiewając już poza konkursem. Na zakończenie spotkania głos zabrał dyrektor szkoły p. M. Kudasiewicz, który serdecznie podziękował dzieciom biorącym udział w konkursie piosenki, nauczycielom – organizatorom konkursu, p. E. Kobos – autorce dekoracji oraz rodzicom dopingującym swym pociechom podczas występu. 23 marca – dla podtrzymania tradycji ludowej – klasy młodsze udały się na wiosenny spacer z marzanną i gaikiem. Piosenkami o najpiękniejszej z pór roku nasi najmłodsi uczniowie zakomunikowali mieszkańcom Kij, że ,,wiosna w zielonej sukience” już przyszła.

Radosne powitanie wiosny w naszej szkole przysporzyło wielu pozytywnych emocji wszystkim uczniom, a uśmiechy na twarzach dzieci to satysfakcja dla nauczycieli, czego świadkiem jest pisząca te słowa.

B. Jaszczyk