XLII Rajd na Grochowiska

W sobotę 25 marca 2017r. harcerze naszej szkoły wzięli udział w rajdzie Grochowiska. W ten sposób jak co roku uczcili pamięć bohaterów walk o niepodległość Ojczyzny, szczególnie powstańców styczniowych i uczestników bitwy pod Grochowiskami. Delegacja harcerska zapaliła znicz przed pomnikiem poległych powstańców oraz obejrzała rekonstrukcję bitwy.

Uczestnikami rajdu opiekowała się p. Agata Kudasiewicz, p. Małgorzata Hynek oraz phm Wiesława Zając.