Reforma edukacji

Szanowni Państwo,

w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach 20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek.

 Szczegóły informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach    http://kuratorium.kielce.pl

 

Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

powiat pińczowski: 3 marca 2017. 

Nauczyciele  godz. 14.00  - Gimnazjum nr 2 im. A. Dygasińskiego w Pińczowie  ul. 1-go Maja 5a   

Rodzice   godz. 16.00   -    Gimnazjum nr 2 im. A. Dygasińskiego w Pińczowie   ul. 1-go Maja 5a

 

We wszystkich powiatach spotkania:

- dla NAUCZYCIELI rozpoczynają się o godzinie 14.00. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji dla nauczycieli.

- dla RODZICÓW rozpoczynają się o godzinie 16.00. Rodzice chcący wziąć udział w spotkaniach nie rejestrują się poprzez stronę internetową. Listy obecności będą dostępne na miejscu.

 

 

http://kuratorium.kielce.pl/2017/02/15/harmonogram-spotkan-informacyjnych-dla-nauczycieli-i-rodzicow-reforma-edukacji/