Prelekcja na temat bezpieczeństwa

18 stycznia 2017r. uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kijach uczestniczyli w spotkaniu z panią sierżant sztabową Iloną Butryn-Gręda z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Głównym celem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego zachowania w czasie ferii zimowych, które uczniowie niebawem rozpoczną.

Podczas spotkania było także wystąpienie p. Agaty Materek pracownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pińczowie. Pani Agata przedstawiła uczniom prezentację multimedialną na temat: ,,Bezpiecznie na wsi" oraz film mający na celu ukazanie niebezpiecznego zachowania i związanych z nim konsekwencji w gospodarstwie wiejskim w czterech porach roku.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską.

tekst J. Taźbierska