W wigilijnym nastroju

Corocznie w okresie Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Kijach odbywa się występ jasełkowy połączony z klasowymi spotkaniami opłatkowymi. Tak też było 21 grudnia 2016r., w ostatnim dniu nauki szkolnej przed zimową przerwą świąteczną.

Tym razem nasza katechetka p. W. Zając przygotowała występy wraz z uczniami kl. III. To właśnie trzecioklasiści, dzięki pomocy mam, w pięknych strojach odegrali role Maryi, św. Józefa, trzech królów, pasterzy i aniołów. Tłem występu była, jak zwykle, scenografia zaprojektowana przez nauczycielkę plastyki p. E. Kobos i wykonaną z dużym udziałem gimnazjalistów.

Podczas występu mogliśmy wysłuchać opowieści o zwiastowaniu i narodzinach Dzieciątka Jezus a także wspólnie z uczniowskim chórkiem śpiewać kolędy. Wśród nich była również ,,Cicha noc” we wspaniałym wykonaniu uczennicy kl. V Kingi Niemiec. Do występu dołączyli się również uczniowie kl. II pod opieką wychowawczyni p. H. Fatygi. Na koniec jasełek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijach p. M. Kudasiewicz złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim obecnym na spotkaniu uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły.

Drugą część uroczystości stanowił harcerski konkurs poezji bożonarodzeniowej ,,Wiersze pod choinkę” zorganizowany przez p. W. Zając i p. A. Kudasiewicz, w którym wzięło udział ok. 30 dzieci z kl. I-V. Eliminacje wstępne w obrębie klas odbyły się dzień wcześniej ze względu na dużą liczbę chętnych uczniów. Podczas oficjalnego konkursu młodzi recytatorzy podzieleni zostali na II grupy – dzieci młodsze – kl. I-III i dzieci starsze – IV-V. W skład jury konkursowego weszły nauczycielki – języka polskiego p. B. Jaszczyk (przewod.) i p. bibliotekarki A. Matyjas i Mariola Raduszewska. Recytację oceniano według 3 głównych kryteriów: pamięciowe opanowanie tekstu, interpretacja głosowa wiersza i wizerunek własny recytatora. Po wysłuchaniu poszczególnych recytacji i w wyniku burzliwej dyskusji jury I miejsce wśród uczniów kl. młodszych zajął Jakub Dudała z kl. III, a z klas starszych Amelia Baran uczennica kl. V. Jednym z wyróżnień była recytacja ucznia kl. V Grzegorza Strycharczyka, który na tę okazję recytował swój własny utwór poetycki.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami, przyborami piśmienniczymi, piórnikami itp. Zaś wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy. Po ogłoszeniu wyników konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy konkursu, jury i organizatorzy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie uczniowie i wychowawcy rozeszli się do klas, aby tam z uroczystym opłatkiem w dłoniach życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze, a w niektórych klasach nawet wziąć udział w klasowym poczęstunku.

Cały wystrój szkoły, przepiękne, pomysłowe dekoracje w wykonaniu p. E. Kobos i jej uczniów nastrajały świątecznie, więc wszędzie można było dostrzec składających sobie życzenia uczniów i nauczycieli. Uściskom, całusom, a nawet i łzom wzruszenia nie było końca, bo wszyscy bardzo lubimy tę świąteczną atmosferę w naszej szkole.

Tekst p. B. Jaszczyk