Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.12.2016r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych     w świetlicy szkolnej.

Przedszkole w Kijach pracuje bez zmian.