Ewaluacja

Dyrektor ZPO informuje, że w bibliotece szkolnej i sekretariacie szkoły dostępny jest raport przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.