Parada świętych

W dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych w szkole w Kijach została zorganizowana po raz pierwszy ,,Parada świętych". Pomysłodawcą był ks. Andrzej Sadrak we współpracy z p. katechetką W. Zając. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom postaci świętych, aniołów. Z wielkim zaangażowaniem do ,,parady" podeszły dzieci ze szkoły podstawowej, uczniowie przebierali się za swoich św. patronów i anioły. W piątek 28 października 2016r. od samego rana swoim zachowaniem i strojem prezentowały świętych. Na zakończenie dnia wszyscy spotkali się w sali rekreacyjnej, aby podsumować ,,I Paradę Świętych". Wszyscy uczestnicy dostali drobne nagrody. Dzieci, które przygotowały najciekawsze stroje otrzymały wyróżnienia były to: Kacper Pak kl. II - Król Kacper, Dawid Szczepański kl. III - Mojżesz, Wiktor Janowski kl. IV Król, Amelia Baran - św. Amelia.

Uwagę zwróciła postać ks. J. Popiełuszki, w którą wcielił się ks. Andrzej.

Parada świętych sprawiła wiele radości uczestnikom, obserwatorom i mamy nadzieję, że przerodzi się w nową tradycję naszej szkoły.