Konsultacje nauczycieli październik 2016

Konsultacje nauczycieli październik 2016.

25.10.2016r   godz 15:30-16:15

Agnieszka Machynia nauczyciel w-f

Justyna Tażbierska - pedagog.

Bernardeta Czop - klasa I

Dorota Kudasiewicz - klasa IIb

26.10.2016 r. godz 15:30-16:15

Anna Kobus

Agata Kudasiewicz

Ewa Kobos

Elżbieta Nogacka

Wiesława Zając

Regina Boksa

27.10.2016 r. godz 15:30-16:15

Barbara Jaszczyk

Helena Fatyga

28.10.2016 r. 15:30-16:15

Ewelina Sobczyk