Bądźcie świadkami miłosierdzia

20 października 2016r. w kijskiej Szkole Podstawowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego. Spotkanie rozpoczęła nauczycielka religii i historii p. W. Zając, która krótko przedstawiła cel uroczystości. Występ uczniów kl. V przygotowanej pod nadzorem wychowawczyni p. W. Zając rozpoczął się od ulubionej prze Ojca Świętego - Jana Pawła II pieśni pt. ,,Barka". Następnie można było wysłuchać pięknej recytacji wierszy opiewających dobroć, mądrość i świętość Jana Pawła oraz najważniejsze idee Jego pontyfikatu. Młodzi aktorzy przygotowali i przedstawili obszerne kalendarium życia i dzieła Św. Papieża - Polaka. Informacje biograficzne przeplatał wesoły śpiew piosenek zespołu ,,Arka Noego" w wykonaniu uczennic i uczniów pt. ,,Tato", ,,Święty", ,,Na drugi brzeg" i innych. W występie wielokrotnie przeplatały się słowa dumy Polaków z tego, że Święty Papież Jan Paweł wywodził się z naszego kraju i rozsławił Polskę na cały świat z tym, jak wiele miłości ofiarował narodom chrześcijańskim całego świata.

Eleganckie stroje występujących i piękna dekoracja przygotowana i wykonana przez p. E. Kobos dzięki pomocy uczniów zbudowała podniosły nastrój uroczystości, ale ruch sceniczny młodych aktorów spowodował, że występ stał się wielkim show kl. V nagrodzonym gromkimi brawami. Po raz kolejny Święty Jan Paweł przyniósł radość dzięki występowi młodych Polaków na jego cześć.

 

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska