Dyżur psychologa

Najbliższy dyżur psychologa w naszej szkole -  26 października 2016r. w godzinach 930 - 1230.    W roku szkolnym 2016/2017 podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie i rodzice mogą skorzystać z porad, konsultacji psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie, które będą odbywały się raz w miesiącu w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach.