Znowu w szkole – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 w kijskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum, tak jak w Całej Polsce, rozpoczęła się 1 września. Obchody tego ważnego dnia zapoczątkowała msza święta pod przewodnictwem księdza wikariusza, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz rodzice uczniów klas młodszych, a także nauczyciele i wychowawcy i pracownicy obsługi szkoły. Po nabożeństwie uczniowie pod opieką wychowawców udali się do budynku szkoły, aby w hali sportowej uczestniczyćw uroczystościach inauguracyjnych. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście – Wójt gminy p. K. Słonina, p. Sekretarz gminy – p. A. Janas, Proboszcz Parafii Kije – ks. W. Kita oraz wspomniany wcześniej ksiądz wikariusz.

Uroczysty apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie zabrał głos Dyrektor ZPO w Kijach p. M. Kudasiewicz witając zebranych a w szczególności najmłodszych i nowych uczniów. Pan Dyrektor przekazał zebranym informacje, iż Organ Prowadzący – Gmina Kije przedłużyła kadencję dyrektorom i kierownikom placówek należących do ZPO w Kijach oraz powołała na stanowisko wicedyrektora do spraw sportu p. G. Woźniczko. Prowadzący spotkanie podziękował uczniom i nauczycielom za to, iż nasza szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami, co świadczy o efektywności pracy uczniów i nauczycieli.

Następnie głos zabrał Wójt p. K. Słonina, który wręczył akty nominacyjne powołanym dyrektorom i kierownikom oraz życzył im samym oraz ich podopiecznym wielu sukcesów.
Ponieważ 1 września mija 77 rocznica wybuchu II wojny światowej, więc w czasie spotkania nie zabrakło także patriotycznych akcentów: piękna, symboliczna dekoracja w wykonaniu p. E. Kobos oraz krótka prelekcja p. Dyrektora poświęcona temu tematowi. Do tradycji należy też, iż harcerze 30 DH im. T. Kościuszki działającej w naszej szkole pod opieką p. W. Zając i A. Kudasiewicz w tym dniu udają się na groby żołnierzy i partyzantów znajdujące się na kijskich ,,Powązkach”, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i oddać hołd poległym w obronie Ojczyzny.

Na zakończenie uroczystego spotkania p. Dyrektor przedstawił wychowawców poszczególnych klas i życzył uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po uroczystym apelu uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się do swoich sal lekcyjnych, aby wysłuchać informacji bezpośrednio związanych z ich klasą. Każda z pań wychowawczyń przestrzegała swych podopiecznych przed niebezpiecznymi zachowaniami, szczególnie podczas dowozu oraz drogi do i ze szkoły.

Około 10 uczniowie rozeszli się do domów lub odjechali autobusami, aby jeszcze w tym pierwszym dniu roku szkolnego pooddychać wakacjami, bo od jutra rok szkolny stanie się rzeczywistością.

Tekst p. B. Jaszczyk