Informacja dla rodziców - Przedszkole

29.08.2016r. godz. 1530

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola w Kijach.

Tematem będzie:

- zapoznanie z regulaminami i statutem przedszkola,

- podpisanie umów cywilno-prawnych,

- wybór Rady Rodziców,

- ustalenie stawek na wyprawkę i Radę Rodziców,

- sprawy różne.