Program edukacji antytytoniowej ,,Nie pal przy mnie, proszę"

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w kl. III Szkoły Podstawowej realizowany był przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską program profilaktyczny ,,Nie pal przy mnie, proszę". Celem programu było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na negatywne oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy Programu ,,Nie pal przy mnie, proszę". Odbyło się 5 zajęć warsztatowych na temat:

1. Co to jest zdrowie?

2. Od czego zależy nasze zdrowie?

3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

5. Nie pal przy mnie, proszę.

Uczniowie uporządkowali i poszerzyli wiadomości na temat zdrowia, uświadomili sobie, że sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznali sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Uczniowie uczestniczyli w ramach programu w pogadance z pielęgniarką szkolną na temat: Zdrowy styl życia bez papierosa.

Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Nie pal przy mnie, proszę".

I miejsce zajęła Sandra Nazimek, II miejsce - Amelka Powałka, a III miejsce - Katarzyna Lasak. Uczennice otrzymały nagrody i dyplomy.

Zajęcia w ramach programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.  Bardzo chętnie wykonywali różnorodne ćwiczenia, wykonywali znaczki, odgrywali scenki dramowe.

 

koordynator programu: J. Taźbierska