Umiem pływać

W marcu 2016 roku Szkoła Podstawowa w Kijach przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania  „Umiem pływać” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski WŚ w Kielcach, a organizowanego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.

W programie tym  bierze udział 35 uczniów z klas I-III . Wyjazdy odbywają się  cyklicznie - dwa razy w tygodniu po zajęciach lekcyjnych.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest pani Monika Pawlikowska, opiekunami grup pani Agata Kudasiewicz, pani Małgorzata Noszczyk – Fiuk oraz chętni rodzice.

Zajęcia te umożliwiają naukę pływania pod okiem wykwalifikowanych Instruktorów, jak również są alternatywą spędzania miło czasu poza szkołą ze swoimi rówieśnikami w sportowej zabawie i rywalizacji.