,,Witaj, majowa jutrzenko"

29 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej w Kijach odbył się uroczysty apel poświęcony 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowany przez uczniów kl. VI pod opieką nauczycielki historii p. W. Zając i języka polskiego p. B. Jaszczyk. Dekorację sceniczną na tę okoliczność zaprojektowała i wykonała p. E. Kobos.

Spotkanie rozpoczęła p. W. Zając witając zebranych i krótko informując o celu obchodów, znaczeniu konstytucji w życiu narodów a także o wielkiej wadze patriotyzmu i wolności.

Następnie głos zabrała przedstawicielka kl. VI, która także powitała zebranych i zachęciła do oglądania krótkiej inscenizacji. W obecności pocztu flagowego uroczyście odśpiewano hymn państwowy. W dalszej kolejności zebrani uczniowie kl. I-V mieli możliwość obejrzenia aktorskich scenek przedstawiających obrady posłów i senatorów oraz króla podczas pamiętnego Sejmu Wielkiego 3 maja 1791r. w Warszawie. Występujący wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem konstytucji i jej rolą dla Polski w końcu XVIII w. Wymienione też postaci polskich patriotów, którzy przyczynili się do powstania tego ważnego dokumentu – H. Kołłątaja, S. Staszica, I. Potockiego, S. Małachowskiego.
Występom towarzyszyła recytacja wierszy o tematyce patriotycznej, ,,Witaj majowa jutrzenko” oraz znana od pokoleń pieśń o sile miłości do Ojczyzny ,,Jak długo na Wawelu”. Na finał wystąpili uczniowie Przedszkola w Kijach pod opieką p. M. Kozieł z piosenką pt. ,,Ojczyzna”.

Spotkanie zakończył p. Dyrektor M. Kudasiewicz dziękując uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości szkolnej poświęconej temu ważnemu wydarzeniu z historii Polski.

Dalsza część obchodów uroczystości majowych odbyła się w dniu Święta Konstytucji - 3 maja. Uczestniczyły w nich grupy uczniów SP i Gimnazjum w Kijach pod opieką nauczycieli – wychowawców oraz harcerze 30 DH im. T. Kościuszki wraz z druhnami W. Zając oraz A. Kudasiewicz. Druhny i druhowie wystawili poczet flagowy, który szedł na czele kolumny uczestników majowego święta. Uczestnicy spod budynku Urzędu Gminy w Kijach udali się do Kościoła parafialnego, gdzie odbyła się msza święta za Ojczyznę. Podczas uroczystej mszy św. harcerze zapewnili oprawę liturgiczną: czytali Słowo Boże i modlitwę powszechną. Zebrani udali się później na cmentarz, aby tam złożyć hołd poległym i pomordowanym w obronie Polski w czasach I i II wojny światowej. Pod pamiątkową tablicą harcerze zaciągnęli honorową wartę oraz zapalili znicze.
Uczestnictwo uczniów w obchodach Święta Konstytucji to nie tylko wspaniała lekcja historii, ale również nauka obywatelskich postaw i szacunku do najważniejszych z państwowych dokumentów gwarantujących wolność obywatelom każdego kraju.

Tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska