Informacja o organizacji zajęć opiekuńczych 2, 4, 27 maja 2016r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach ZPO (Szkoła Podstawowa w Kijach, Gimnazjum w Kijach, SF Gartatowice, SF Włoszczowice):

·      2.05.2016r. (poniedziałek)

·      4.05.2016r. (środa)

·      27.05.2016r.  (piątek)

W tych dniach w placówkach ZPO odbędą się dyżury nauczycieli, a tym samym zapewnione będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły.

Dyżur nauczycieli w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kijach  w godzinach 7:30- 14:30

Przedszkole w Kijach pracuje w godzinach 7:00-16.00.