Pomagamy Ukrainie

Harcerze 30 DH im. T. Kościuszki odpowiadając na apel Ojca św. Franciszka włączyli się w organizację zbiórki pieniędzy na pomoc poszkodowanym w czasie działań wojennych na Ukrainie. Po każdej Mszy św. druhowie kwestowali w Kościele parafialnym w Kijach. Nad całym przedsięwzięciem czuwały drużynowe dh. W. Zając i dh. A. Kudasiewicz.