Uczniowie klasy V w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

       W dniu 16 marca  2016 roku uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat „Świąteczne podróże – Wielkanoc na świecie”. Ciekawa prezentacja przybliżyła uczestnikom wycieczki zwyczaje i tradycje wielkanocne obchodzone w różnych zakątkach świata. Następnie uczniowie brali udział  w zabawie z jajkiem,  poznali dawny sposób spędzania czasu wolnego.                 W kolejnej części – warsztacie plastycznym uczniowie przystąpili do wykonania ozdoby wielkanocnej z papieru.

 W oczekiwaniu na zajęcia muzealne uczniowie zwiedzili wystawę przyrodniczą ,,Zwierzęta i kontynenty’’.

Opiekunowie wycieczki: Ewa Kobos i Anna Kobus.

Opracowała E. Kobos