Spotkanie z policjantem

12 kwietnia 2016 r. uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Kijach uczestniczyli w spotkaniu z policjantem p. Damianem Stefańcem z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie dotyczącym zasad bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na ulicy. Pan Policjant przedstawił zagrożenia wynikające z zabaw z ogniem i urządzeniami elektrycznymi. Przestrzegł najmłodszych przed niewpuszczaniem osób nieznajomych do domu. Ponadto wskazał, jak zachować się w trakcie spotkania z dzikim, bezpańskim psem oraz jak uchronić się przed niebezpieczeństwem kleszczy. Na spotkaniu omówiono także zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Uczniowie słuchali z zaciekawieniem wskazówek p. Policjanta, dlatego mamy nadzieję, że będą się do nich stosować.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską we współpracy z wychowawcami klas I-III.

tekst J. Taźbierska