Żywe lekcje w muzeum ,,W czas Zmartwychwstania - symbole i tradycje wielkanocne ‘’

         Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w atrakcyjnych lekcjach w Muzeum Diecezjalnym  w Kielcach w  dniu 10 marca 2016r. łącznie  47 uczniów z SP Kije i Włoszczowice  oraz  w dniu  15 marca 2016r. najmłodsi  uczniowie z klas  pierwszych - 43 uczniów  pod  opieką  wychowawców .

        Klimat muzealny obcowanie z sakralnymi malowidłami i rzeźbami,  ciekawa prezentacja o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych sprzyjały  przyswajaniu,  utrwalaniu wiadomości.  Dopełnieniem całokształtu edukacyjnego  były  warsztaty  plastyczno-techniczne, na  których  uczniowie  wykonali kartki wielkanocne z motywem baranka , natomiast najmłodsi  uczniowie zdobili pisanki reliefem z kolorowego piasku.          Obie wycieczki należy uznać za  udane i wartościowe estetycznie przede wszystkim rozwijające twórczą ekspresję uczniów.

Podziękowania kierujemy do rodziców za akceptowanie wycieczek pozwalających na udział swoich pociech w kulturze  - w świecie dzieł  sztuki.

Opracowała:  Ewa Kobos  - organizator wycieczek