,,Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

9 marca 2016r.  w Szkole Podstawowej w Kijach odbyło się spotkanie uczniów kl. IV-VI z  policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie - p. D. Stefańcem w ramach projektu: ,,Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016". Spotkanie miało na celu upowszechnienie wśród uczniów zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, promocję hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2016 – „Lepszy Internet zależy od Ciebie!" oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci.
Pan policjant omówił zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować przy korzystaniu z Internetu, ale również przestrzegł uczniów przed niewłaściwymi zachowaniami w Internecie i przy pomocy projekcji multimedialnej i krótkiego filmu animowanego przedstawił różne groźne zachowania. Film wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Po obejrzeniu go uczniowie zgłaszali chęć zadawania pytań, na które p. Policjant udzielił wyczerpujących odpowiedzi.
Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską.

tekst p. B. Jaszczyk