Jak motywować dzieci do nauki?

15 lutego 2016r. w świetlicy ZPO w Kijach odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów SP i Gimnazjum w Kijach na temat motywowania dzieci do nauki.
Spotkanie nieodpłatnie poprowadziła p. D. Włodarska psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pińczowie.
Prowadząca przedstawiła przyczyny niepowodzeń szkolnych, organizację czasu pozalekcyjnego dzieci oraz sposoby zachęcania do nauki. Przede wszystkim wskazała na zainteresowanie się rodziców tym, czego dziecko się uczy, do właściwego zorganizowania miejsca i czasu nauki i do dawania własnego przykładu.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Informacje podane przez p. Psycholog to bardzo ciekawe i pomocne wskazówki w wychowywaniu dzieci do zdobywania wiedzy i umiejętności.
Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. J. Taźbierską.

tekst p. B. Jaszczyk