,,W blasku Światełka Betlejemskiego"

13 grudnia 2015r. harcerze wraz z rodzicami i opiekunami - dr phm W. Zając, p. A. Kudasiewicz i p. J. Taźbierską zebrali się w szkole, aby odebrać Światełko Betlejemskie. Na wstępie Dyrektor ZPO w Kijach Pan mgr Mariusz Kudasiewicz powitał gości i złożył życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Pani Wiesława Zając podziękowała rodzicom i harcerzom za przybycie oraz zapowiedziała pierwszy występ Dawida Kaczmarczyka, który zagrał przepięknie na trąbce. Uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce bożonarodzeniowej. Następnie uczennice klasy I gimnazjum Monika Piotrowicz i Kinga Wołczyk na klarnetach zagrały kolędy. Wszyscy oczekiwali na gości, którymi byli harcerze wraz z Komendantem Hufca ZHP w Pińczowie. To oni właśnie przywieźli Światełko Betlejemskie. Kiedy zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia, dzieci pod opieką rodziców i nauczycieli przeszły do kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kijach, aby tam zanieść symboliczne Światełko. Po krótkiej modlitwie dzieci rozjechały się do domów.

tekst zredagowany przez harcerki Natalię Olesińską
i Kingę Wołczyk
pod nadzorem p. B. Jaszczyk