,,Wycieczka do galerii"

4 listopada 2015r. uczniowie kl. IV i VI Szkoły Podstawowej w Kijach i kl. IV Szkoły Filialnej we Włoszczowicach wzięli udział w wycieczce do Muzeum Narodowego w Kielcach. Ten kilkugodzinny ,,wypad" do galerii zorganizowała p. E. Kobos - nauczycielka plastyki i techniki w ramach spotkań z kulturą oraz jako przygotowanie uczennic z kl. VI do udziału w Olimpiadzie Humanistycznej.

Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie: p. W. Zając, p. B. Jaszczyk i p. M. Wronikowska ze szkoły filialnej we Włoszczowicach.

Wycieczka rozpoczęła się po 1 godzinie lekcyjnej, zaś do muzeum dotarliśmy ok 10-tej, gdzie zwiedzaliśmy ogrody barokowe. Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy. Klasy IV udały się z p. Przewodnik na wystawę malarstwa pejzażowego, zaś klasa VI najpierw zwiedzała wnętrza Pałacu Biskupów Krakowskich, gdzie znajduje się muzeum, a później uczniowie zasiedli na poduchach przed XVIII - wieczną tapiserią zatytułowaną ,,Tryumf Ateny". Pani Przewodnik opowiedziała historię dzieła, sposób w jaki zostało wykonane oraz omówiła treść przekazaną przez tę barokową tkaninę dekoracyjną. Uczniowie mogli się wykazać swą wiedzą z mitologii greckiej i rzymskiej, opisując kolejne plany na tkaninie. Następnie wszyscy wykonywali ćwiczenia pisemne, które dotyczyły właśnie tego dzieła. Na koniec spotkania w muzeum próbowali swych sił w tkactwie.

Także uczniowie klas IV brali udział w zajęciach warsztatowych. Wzorując się na pejzażach Szermentowskiego malowali zapamiętany przez siebie krajobraz ilustrowany przez prowadzącą zajęcia pracownicę muzeum.

Przed wyjściem z galerii uczniowie mogli zakupić pamiątkowe upominki.

Oczywiście, nie mogło się obyć bez wizyty w MacDonaldzie tym bardziej, że była już pora obiadowa. Posileni frytkami i innymi smakołykami wróciliśmy do szkoły około 14.

Wycieczka do galerii malarstwa i tkaniny zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie. Teraz już wiedzą, że oprócz galerii handlowych są też galerie sztuki.

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska