Uczniowie - Janowi Pawłowi II

30 października 2015r. uczniowie kl. IV SP Kije pod opieką swej wychowawczyni i nauczycielki religii p. W. Zając przygotowali i wystawili montaż słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II na uroczystość Dnia Papieskiego.

Występ rozpoczął sie od krótkiej informacji o historycznych okolicznościach powołania polskiego kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.

Następnie można było wysłuchać opowieści o działalności głoszenia słowa Bożego przez papieża -  Polaka oraz o Jego miłości do ludności całego świata. Święty Jan Paweł II potępiał wojny, terroryzm, niesprawiedliwe rządy. W swoich naukach łączył wszystkie religie świata, uczył miłości i przebaczania. Dawał wiarę i nadzieję.

Kolejnym punktem występu uczniów kl. IV były scenki - ,,Krótkie inscenizacje z życia", mówiące o tym, że Jan Paweł II uczył przede wszystkim miłosierdzia. Mogliśmy więc zobaczyć bezdomnego, obcokrajowca, biedaka, z którymi dziennikarz przeprowadza wywiad. Wszyscy: i aktorzy na scenie, i oglądający występ uznali, że należy im pomóc, bo Chrystus szuka również człowieka XXI w.

Piękna recytacja czwartoklasistów przeplatana była ulubioną pieśnią papieża - Polaka ,,Barką" oraz dekoracja przygotowana przez p. E. Kobos z pomocą młodzieży z koła artystycznego gimnazjum.

Występ bardzo się wszystkim podobał, więc czwartoklasiści otrzymali ogromne brawa.

Zredagowane na zaj. dodatkowych
z jęz. polskiego w kl. VI
pod nadzorem p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska