,,Dostał Jacek Elementarz..."

27 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Kijach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas I a i I b. Do tego ważnego wydarzenia pierwszaki zostały przygotowane przez swoje wychowawczynie - p. Helenę Fatygę i p. Dorotę Kudasiewicz.
Uroczystość rozpoczął p. Dyrektor Mariusz Kudasiewicz podając komendę wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie kierując dwa palce w stronę flagi narodowej i wypowiadając słowa ślubowania. Po wyprowadzeniu pocztu  odbyło się pasowanie na ucznia poprzez przyłożenie przez p. Dyrektora ogromnego ołówka do ramienia każdego z pierwszoklasistów. Jako pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy oraz prezenty - niespodzianki od uczniów kl. III. Były to własnoręcznie przez trzecioklasistów wykonane zakładki do książek.
Część oficjalną zakończył p. Dyrektor krótkim przemówieniem do uczniów klas pierwszych oraz do ich rodziców. Głos zabrała także p. Anna Janas - Sekretarz Gminy Kije, która również złożyła dzieciom życzenia i ofiarowała słodki poczęstunek.

W dalszej części uroczystości odbyły się występy artystyczne uczniów kl. I a i I b. Można było wysłuchać pięknej recytacji wierszy o tym, że warto się uczyć, że ciekawą przygodą jest czytanie książek i jak wspaniale być uczniem i chodzić do szkoły.

Były także poważne i żartobliwe wierszyki o liczeniu, o znakach drogowych i szkolnej dyscyplinie. Nie zabrakło także utworów o miłości do Ojczyzny. Występ uczniów kl. I b odbył się dzięki pomocy starszych kolegów i koleżanek z kl. IV - także wychowanków p. D. Kudasiewicz w poprzednich latach. Występ pierwszoklasistów uświetniły wesołe piosenki. Niektóre z nich są z pewnością znane także rodzicom i dziadkom uczniów np. ,,Dostał Jacek elementarz" lub ,,Ćwierkają wróbelki".

Występ pierwszoklasistów uświetniła piękna dekoracja wykonana przez uczniów klasy II b gimnazjum pod nadzorem p. E. Kobos w ramach dodatkowych zajęć artystycznych. Uroczyste wystąpienie pierwszoklasistów uświetniły także ich eleganckie stroje oraz birety w granatowych, szkolnych barwach.

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska