,,Telefon do Przyjaciela"

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kijach oraz harcerze 30 DH im T. Kościuszki przez połowę października uczestniczyli w akcji, którą zainicjowali Caritas i Kuratorium Oświaty w Kielcach, polegającej na zbiórce zużytych telefonów komórkowych. Celem działania było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób cierpiących oraz na dbałość o dobro przyrody jako kształcenie postaw proekologicznych.

Właściwym przebiegiem akcji w szkole podstawowej kierowały opiekunki drużyny harcerskiej dh W. Zając i dh  A. Kudasiewicz W sumie zebrano 147 telefonów. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do transportu medycznego (karetki) dla Hospicjum w Kielcach.

Tekst B. Jaszczyk
op. komp. J. Taźbierska